Rolowanie instrumentów LEANHOGS, GO_LNHOGS

06-10-2015 17:12
Szanowni Klienci, 7 października 2015 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów LEANHOGS, GO_LNHOGS.
Rolowanie instrumentów LEANHOGS, GO_LNHOGS

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • LEANHOGS dla pozycji długiej +800 pkt. dla pozycji krótkiej -800 pkt.
  • GO_LNHOGS dla pozycji długiej +800 pkt. dla pozycji krótkiej -800pkt

Zmiana kontraktów oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych instrumentach. 
Godziny handlu dostępne są na stronie z dokumentami w Specyfikacji Instrumentów Finansowych.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.