Rolowanie instrumentów: JP225

08-06-2016 09:01
Rolowanie instrumentów: JP225

Szanowni Klienci, 8 czerwca 2016 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów: JP225. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • JP225  dla pozycji długiej -65 pkt. dla pozycji krótkiej +35 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych  instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie z dokumentami w Specyfikacji Instrumentów Finansowych. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych. Dotyczy TMS Trader.