Rolowanie instrumentów HEATINGOIL, NATGAS, GO_NGAS

20-10-2015 09:33
Szanowni Klienci, 21 października 2015 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów HEATINGOIL, NATGAS, GO_NGAS.
Rolowanie instrumentów HEATINGOIL, NATGAS, GO_NGAS

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • HEATINGOIL dla pozycji długiej -292 pkt. dla pozycji krótkiej +292 pkt.
  • NATGAS dla pozycji długiej -218 pkt. dla pozycji krótkiej +218 pkt.
  • GO_NGAS dla pozycji długiej -218 pkt. dla pozycji krótkiej +218 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych  instrumentach.
Godziny handlu dostępne są na stronie z dokumentami w Specyfikacji Instrumentów Finansowych.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.