Rolowanie instrumentów GO_UK10Y, GO_OILUS_I oraz GO_OILUS_II

13-04-2015 09:20
Szanowni Państwo, 14 kwietnia 2015 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów GO_COFFEE, GO_OIL_I oraz GO_OIL_II

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • GO_COFFEE dla pozycji długiej -265 pkt, dla pozycji krótkiej +265 pkt.
  • GO_OIL_I dla pozycji długiej -107 pkt, dla pozycji krótkiej +107 pkt
  • GO_OIL_II dla pozycji długiej -79 pkt, dla pozycji krótkiej +79 pkt

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych  instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.