Rolowanie instrumentów GO_SUGAR, GO_ORANGE, ...

19-06-2015 09:16
Szanowni Klienci, 23 czerwca 2015 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: GO_SUGAR, GO_ORANGE, GO_GASOLIN, GO_COPPERUS, GO_RICE, GO_SOYAB, GO_CORN, GO_WHEAT, GO_OATS oraz GO_PLATIN.
Rolowanie instrumentów GO_SUGAR, GO_ORANGE, ...

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • GO_SUGAR dla pozycji długiej -45 pkt, dla pozycji krótkiej +45 pkt,
  • GO_ORANGE dla pozycji długiej -165 pkt, dla pozycji krótkiej +165 pkt,
  • GO_GASOLIN dla pozycji długiej +428 pkt, dla pozycji krótkiej -428 pkt,
  • GO_COPPERUS dla pozycji długiej -2 pkt, dla pozycji krótkiej +2 pkt,
  • GO_RICE dla pozycji długiej -24 pkt, dla pozycji krótkiej +24 pkt,
  • GO_SOYAB dla pozycji długiej +155 pkt, dla pozycji krótkiej -155 pkt,
  • GO_CORN dla pozycji długiej -53 pkt, dla pozycji krótkiej +53 pkt,
  • GO_WHEAT dla pozycji długiej -53 pkt, dla pozycji krótkiej +53 pkt,
  • GO_OATS dla pozycji długiej -85 pkt, dla pozycji krótkiej +85 pkt,
  • GO_PLATIN dla pozycji długiej -8 pkt, dla pozycji krótkiej +8 pkt,

Zmiany kontraktów oraz naliczenie punktów swapowych zostaną przeprowadzone po zakończeniu handlu na tych instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.