Rolowanie instrumentów GO_SUGAR, GO_ORANGE, ...

24-04-2015 10:17
Szanowni Państwo, 27 kwietnia 2015 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów: GO_SUGAR, GO_ORANGE, GO_GASOLIN, GO_RAPESEED

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • GO_SUGAR dla pozycji długiej +9 pkt, dla pozycji krótkiej -9 pkt
  • GO_ORANGE dla pozycji długiej +70 pkt, dla pozycji krótkiej -70 pkt
  • GO_GASOLIN dla pozycji długiej +34 pkt, dla pozycji krótkiej -34 pkt
  • GO_RAPESEED dla pozycji długiej +135 pkt, dla pozycji krótkiej -135 pkt

Zmiany kontraktów oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie,

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.