Rolowanie instrumentów GO_OIL_I, GO_OIL_II i GO_US1010Y

12-12-2014 10:01
Szanowni Państwo, 15 grudnia 2014 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów GO_OIL_I, GO_OIL_II i GO_US1010Y.

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • GO_OIL_I dla pozycji długiej -31 pkt. dla pozycji krótkiej +31 pkt.
  • GO_OIL_II dla pozycji długiej -68 pkt. dla pozycji krótkiej +68 pkt
  • GO_US10Y dla pozycji długiej +25 pkt. dla pozycji krótkiej -25 pkt

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych  instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.