Rolowanie instrumentów GO_NGAS oraz GO_HOIL

20-05-2015 09:22
Szanowni Klienci, 20 maja 2015 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów GO_NGAS oraz GO_HOIL
Rolowanie instrumentów GO_NGAS oraz GO_HOIL

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • GO_NGAS dla pozycji długiej -46 pkt. dla pozycji krótkiej +46 pkt.
  • GO_HOIL dla pozycji długiej -28 pkt. dla pozycji krótkiej +28 pkt

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych  instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.