Rolowanie instrumentów GO_GASOLIN, GO_RICE

22-12-2014 09:18
Szanowni Państwo, 23 grudnia 2014 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów GO_GASOLIN, GO_RICE

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • GO_GASOLIN dla pozycji długiej -209 pkt. dla pozycji krótkiej +209 pkt.
  • GO_RICE dla pozycji długiej -22pkt. dla pozycji krótkiej +22 pkt

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.