Rolowanie instrumentów GO_GASOLIN, GO_COPPERUS, GO_PALLAD, GO_WHEAT, GO_CORN, GO_OATS.

21-11-2014 11:41
Szanowni Państwo, 24 listopada 2014 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów GO_GASOLIN, GO_COPPERUS, GO_PALLAD, GO_WHEAT, GO_CORN, GO_OATS

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • GO_GASOLIN dla pozycji długiej +120 pkt. dla pozycji krótkiej -120 pkt.
  • GO_COPPERUS brak punktów
  • GO_PALLAD dla pozycji długiej -12 pkt. dla pozycji krótkiej +12 pkt
  • GO_WHEAT dla pozycji długiej -60 pkt. dla pozycji krótkiej +60 pkt
  • GO_CORN dla pozycji długiej -130 pkt. dla pozycji krótkiej +130 pkt
  • GO_OATS dla pozycji długiej -20 pkt. dla pozycji krótkiej +20 pkt

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych  instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych