Rolowanie instrumentów GO_EURIB_I, GO_USDINDEX, GO_LNHOGS, GO_CARBON

05-12-2014 10:14
Szanowni Państwo, 8 grudnia 2014 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów GO_EURIB_I, GO_USDINDEX, GO_LNHOGS, GO_CARBON.

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • GO_EURIB_I dla pozycji długiej -5 pkt. dla pozycji krótkiej +5 pkt.
  • GO_USDINDEX dla pozycji długiej -22 pkt. dla pozycji krótkiej +22 pkt.
  • GO_LNHOGS dla pozycji długiej +119 pkt. dla pozycji krótkiej -119 pkt.
  • GO_CARBON dla pozycji długiej -11 pkt. dla pozycji krótkiej +11 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych  instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.