Rolowanie instrumentów GO_EURIB_I, GO_OIL_I oraz GO_OIL_II

06-03-2015 09:42
Szanowni Państwo, 12 marca 2015 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentu GO_EURIB_I, GO_OIL_I oraz GO_OIL_II

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną uznane, bądź obciążone dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • GO_EURIB_I dla pozycji długiej -15 pkt, dla pozycji krótkiej +15 pkt
  • GO_OIL_I  dla pozycji długiej -46 pkt, dla pozycji krótkiej +46 pkt
  • GO_OIL_II dla pozycji długiej -77 pkt, dla pozycji krótkiej +77 pkt

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.