Rolowanie instrumentów GO_DX30_I, GO_MDX, ...

17-06-2015 09:02
Szanowni Klienci, 18 czerwca 2015 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów: GO_DX30_I, GO_MDX, GO_SWISS, GO_FTSE100, GO_EUSTX_I, GO_ITALY40, GO_W20x20, GO_SP500_I, GO_DJI30_I, GO_NSDQ100_I oraz GO_RUSS2000.
Rolowanie instrumentów GO_DX30_I, GO_MDX, ...

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

 • GO_DX30_I dla pozycji długiej -70 pkt, dla pozycji krótkiej +70 pkt.
 • GO_ MDX dla pozycji długiej +27 pkt, dla pozycji krótkiej -27 pkt
 • GO_ SWISS dla pozycji długiej +25 pkt, dla pozycji krótkiej -25 pkt
 • GO_ FTSE100 dla pozycji długiej +485 pkt, dla pozycji krótkiej -485 pkt
 • GO_ EUSTX_I dla pozycji długiej +4 pkt, dla pozycji krótkiej -4 pkt
 • GO_ ITALY40 dla pozycji długiej +85 pkt, dla pozycji krótkiej -85 pkt
 • GO_W20x20 dla pozycji długiej -3 pkt, dla pozycji krótkiej +3 pkt
 • GO_ SP500_I dla pozycji długiej +82 pkt, dla pozycji krótkiej -82 pkt
 • GO_ DJI30_I dla pozycji długiej +85 pkt, dla pozycji krótkiej -85 pkt
 • GO_ NSDQ_I dla pozycji długiej +68 pkt, dla pozycji krótkiej -68 pkt
 • GO_ RUSS2000 dla pozycji długiej +55 pkt, dla pozycji krótkiej -55 pkt

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.