Rolowanie instrumentów GO_COTTON, GO_OILUS_I oraz GO_OILUS_II

17-04-2015 09:08
Szanowni Państwo, 20 kwietnia 2015 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentu GO_COTTON, GO_OILUS_I, GO_OILUS_II

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną uznane, bądź obciążone dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • GO_COTTON dla pozycji długiej -53 pkt, dla pozycji krótkiej +53 pkt
  • GO_OILUS_I dla pozycji długiej -136 pkt, dla pozycji krótkiej +136 pkt
  • GO_OILUS_II dla pozycji długiej -114 pkt, dla pozycji krótkiej +114 pkt

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.