Rolowanie instrumentów GO_COPPERUS, GO_RICE, ...

22-04-2015 08:52
Szanowni Państwo, 23 kwietnia 2015 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: GO_COPPERUS, GO_RICE, GO_SOYAB, GO_CORN, GO_WHEAT oraz GO_OATS.

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • GO_COPPERUS dla pozycji długiej -9 pkt, dla pozycji krótkiej +9 pkt
  • GO_RICE dla pozycji długiej -24 pkt, dla pozycji krótkiej +24 pkt
  • GO_SOYAB dla pozycji długiej -15 pkt, dla pozycji krótkiej +15 pkt
  • GO_CORN dla pozycji długiej -70 pkt, dla pozycji krótkiej +70 pkt
  • GO_WHEAT dla pozycji długiej +5 pkt, dla pozycji krótkiej -5 pkt
  • GO_OATS dla pozycji długiej -45 pkt, dla pozycji krótkiej +45 pkt

Zmiany kontraktów oraz naliczenie punktów swapowych zostaną przeprowadzone po zakończeniu handlu na tych instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.