Rolowanie instrumentów GO_COCOA, GO_TKYO225

09-06-2015 08:41
Szanowni Państwo, 10 czerwca 2015 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów GO_COCOA, GO_TKYO225.
Rolowanie instrumentów GO_COCOA, GO_TKYO225

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • GO_COCOA dla pozycji długiej -2 pkt. dla pozycji krótkiej +2 pkt.
  • GO_TKYO225 dla pozycji długiej -60 pkt. dla pozycji krótkiej +60 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych  instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.