Rolowanie instrumentów GO_BUND, GO_SCHATZ, GO_SWISS10Y oraz GO_ITALY10Y

27-02-2015 08:59
Szanowni Państwo, 2 marca 2015 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów GO_BUND, GO_SCHATZ, GO_SWISS10Y, GO_ITALY10Y

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • GO_BUND dla pozycji długiej +222 pkt, dla pozycji krótkiej -222 pkt
  • GO_SCHATZ dla pozycji długiej +12 pkt, dla pozycji krótkiej -12 pkt
  • GO_SWISS10Y dla pozycji długiej +296 pkt, dla pozycji krótkiej -296 pkt
  • GO_ITALY10Y dla pozycji długiej +150 pkt, dla pozycji krótkiej -150 pkt

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.