Rolowanie instrumentów GO_BRASIL oraz GO_COTTON

13-02-2015 09:10
Szanowni Państwo, 16 lutego 2015 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentu GO_BRASIL oraz GO_COTTON

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną uznane, bądź obciążone dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • GO_BRASIL dla pozycji długiej -820pkt. dla pozycji krótkiej +820 pkt
  • GO_COTTON dla pozycji długiej -33 pkt. Dla pozycji krótkiej +33 pkt

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.