Rolowanie instrumentów GO_ HOLLAND, GO_FR40 oraz GO_IBX35

16-03-2015 09:19
Szanowni Państwo, 18 marca 2015 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentu GO_ HOLLAND, GO_FR40 oraz GO_IBX35

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną uznane, bądź obciążone dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • GO_ HOLLAND dla pozycji długiej +122 pkt, dla pozycji krótkiej -122 pkt
  • GO_FR40 dla pozycji długiej +77 pkt, dla pozycji krótkiej -77 pkt
  • GO_IBX35 dla pozycji długiej +70 pkt, dla pozycji krótkiej -70 pkt

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.