Rolowanie instrumentów: GASOLINE, HEATINGOIL, SOYBEAN.

25-07-2016 14:08
Szanowni Klienci, 25 lipca 2016 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: GASOLINE, HEATINGOIL, SOYBEAN.
Rolowanie instrumentów: GASOLINE, HEATINGOIL, SOYBEAN.

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • GASOLINE dla pozycji długiej  -26 pkt. dla pozycji krótkiej +6 pkt.
  • HEATINGOIL dla pozycji długiej  -269 pkt. dla pozycji krótkiej +249pkt.
  • SOYBEAN dla pozycji długiej  +75 pkt. dla pozycji krótkiej -85 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie z dokumentamiKlientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych. Dotyczy TMS Trader.