Rolowanie instrumentów: FR40, NL25, ES35, SE30, NO25, OILWTI.

16-08-2016 10:41
Szanowni Klienci, 18 sierpnia 2016 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów: FR40, NL25, ES35, SE30, NO25, OILWTI.
Rolowanie instrumentów: FR40, NL25, ES35, SE30, NO25,  OILWTI.

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • FR40 dla pozycji długiej  +2,5 pkt. dla pozycji krótkiej -27,5 pkt.                 
  • NL25 dla pozycji długiej +45 pkt. dla pozycji krótkiej -65 pkt
  • ES35 dla pozycji długiej +1 pkt. dla pozycji krótkiej -10 pkt
  • SE30 dla pozycji długiej +100 pkt. dla pozycji krótkiej -200 pkt
  • NO25 dla pozycji długiej -100 pkt. dla pozycji krótkiej +1 pkt
  • OILWTI dla pozycji długiej -69,5 pkt. dla pozycji krótkiej +64,5 pkt

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie: https://www.tms.pl/dokumenty . Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych. Dotyczy TMS Trader.