Rolowanie instrumentów FR40, NL25, ES35, SE30, NO25

13-01-2016 17:07
Szanowni Klienci, 14 stycznia 2016 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów FR40, NL25, ES35, SE30, NO25 W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.
Rolowanie instrumentów FR40, NL25, ES35, SE30, NO25

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • FR40 dla pozycji długiej +70 pkt. dla pozycji krótkiej -70 pkt.
  • NL25 dla pozycji długiej +175 pkt. dla pozycji krótkiej -175 pkt.
  • ES35 dla pozycji długiej +17 pkt. dla pozycji krótkiej -17 pkt.
  • SE30 dla pozycji długiej -175 pkt. dla pozycji krótkiej +175 pkt.
  • NO25 dla pozycji długiej -40 pkt. dla pozycji krótkiej +40 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych  instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie z dokumentami w Specyfikacji Instrumentów Finansowych.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.