Rolowanie instrumentów DE30, GO_DX30_I, DE50, GB100, GO_FTSE100...

16-09-2015 09:47
Szanowni Klienci, 17 września 2015 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów DE30, GO_DX30_I, DE50, GB100, GO_FTSE100, CH20, GO_SWISS, US100, GO_NSDQ_I, US500, GO_SP500_I, US30, GO_DJI30_I, US2000, RUSS2000, IT40, GO_ITALY40, EU50, GO_EUSTX_I, PL20, GO_W20X20.
Rolowanie instrumentów DE30, GO_DX30_I, DE50, GB100, GO_FTSE100...

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

 • DE30 dla pozycji długiej +20 pkt. dla pozycji krótkiej -20 pkt.
 • GO_DX30_I dla pozycji długiej +20 pkt. dla pozycji krótkiej -20 pkt.
 • DE50 dla pozycji długiej +16 pkt. dla pozycji krótkiej -16 pkt.
 • GB100 dla pozycji długiej +310 pkt. dla pozycji krótkiej -310 pkt.
 • GO_FTSE100 dla pozycji długiej +310 pkt. dla pozycji krótkiej -310 pkt.
 • CH20 dla pozycji długiej +17 pkt. dla pozycji krótkiej -17 pkt.
 • GO_SWISS dla pozycji długiej +17 pkt. dla pozycji krótkiej -17 pkt.
 • US100 dla pozycji długiej +100 pkt. dla pozycji krótkiej -100 pkt.
 • GO_NSDQ_I dla pozycji długiej +100 pkt. dla pozycji krótkiej -100 pkt.
 • US500 dla pozycji długiej +90 pkt. dla pozycji krótkiej -90 pkt.
 • GO_SP500_I dla pozycji długiej +90 pkt. dla pozycji krótkiej -90 pkt.
 • US30 dla pozycji długiej +102 pkt. dla pozycji krótkiej -102 pkt.
 • GO_DJI30_I dla pozycji długiej +102 pkt. dla pozycji krótkiej -102 pkt.
 • US2000 dla pozycji długiej +62 pkt. dla pozycji krótkiej -62 pkt.
 • GO_RUSS2000 dla pozycji długiej +62 pkt. dla pozycji krótkiej -62 pkt.
 • IT40 dla pozycji długiej +105 pkt. dla pozycji krótkiej -105 pkt.
 • GO_ITALY40 dla pozycji długiej +105 pkt. dla pozycji krótkiej -105 pkt.
 • EU50 dla pozycji długiej +13 pkt. dla pozycji krótkiej -13 pkt.
 • GO_EUSTX_I dla pozycji długiej +13 pkt. dla pozycji krótkiej -13 pkt.
 • PL20 dla pozycji długiej +20 pkt. dla pozycji krótkiej -20 pkt.
 • GO_W20x20 dla pozycji długiej +20 pkt. dla pozycji krótkiej -20 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych  instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie z dokumentami w Specyfikacji Instrumentów Finansowych.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.