Rolowanie instrumentów: DE30, DE50, GB100, CH20, EU50, PL20, IT40, US30, US100, US500, US2000, FR40, NL25, ES35, SE30, NO25

10-06-2016 09:06
Szanowni Klienci, 16 czerwca 2016 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów DE30, DE50, GB100, CH20, EU50, PL20, IT40, US30, US100, US500, US2000, FR40, NL25, ES35, SE30, NO25.
Rolowanie instrumentów: DE30, DE50, GB100, CH20, EU50, PL20, IT40, US30, US100, US500, US2000, FR40, NL25, ES35, SE30, NO25

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

 • DE30 dla pozycji długiej + 108 pkt. dla pozycji krótkiej -122 pkt.
 • DE50 dla pozycji długiej +24 pkt. dla pozycji krótkiej -38 pkt.         
 • GB100 dla pozycji długiej +555 pkt. dla pozycji krótkiej -575 pkt.
 • CH20 dla pozycji długiej +30 pkt. dla pozycji krótkiej -34 pkt.
 • EU50 dla pozycji długiej +9,5 pkt. dla pozycji krótkiej -12,5 pkt.
 • PL20 dla pozycji długiej +18 pkt. dla pozycji krótkiej -20 pkt.
 • IT40 dla pozycji długiej +127 pkt. dla pozycji krótkiej -137 pkt.
 • US30 dla pozycji długiej +89 pkt. dla pozycji krótkiej -93 pkt.
 • US100 dla pozycji długiej +70 pkt. dla pozycji krótkiej -80 pkt.
 • US500 dla pozycji długiej +87 pkt. dla pozycji krótkiej -93 pkt.    
 • US2000 dla pozycji długiej +46 pkt. dla pozycji krótkiej -52 pkt.
 • FR40 dla pozycji długiej +28 pkt. dla pozycji krótkiej -52 pkt.
 • NL25 dla pozycji długiej +50 pkt. dla pozycji krótkiej -70 pkt.
 • ES35 dla pozycji długiej +70 pkt. dla pozycji krótkiej -80 pkt.
 • SE30 dla pozycji długiej -81 pkt. dla pozycji krótkiej -19 pkt.
 • NO25 dla pozycji długiej -99 pkt. dla pozycji krótkiej -1 pkt.

Zmiany kontraktów oraz naliczenie punktów swapowych zostaną przeprowadzone po zakończeniu handlu na tych  instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie: https://www.tms.pl/oferta/tms-trader

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.