Rolowanie instrumentów: DE30, DE50, GB100, CH20, EU50, PL20, IT40, US30, US100, US500, US2000, FR40, NL25, ES35, SE30, NO25

16-06-2016 09:22
Szanowni Klienci, 16 czerwca 2016 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów DE30, DE50, GB100, CH20, EU50, PL20, IT40, US30, US100, US500, US2000, FR40, NL25, ES35, SE30, NO25.
Rolowanie instrumentów: DE30, DE50, GB100, CH20, EU50, PL20, IT40, US30, US100, US500, US2000, FR40, NL25, ES35, SE30, NO25

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

 • DE30 dla pozycji długiej  +107.5 pkt. dla pozycji krótkiej -122.5 pkt.
 • DE50 dla pozycji długiej  +27.5 pkt. dla pozycji krótkiej -42.5 pkt.
 • GB100 dla pozycji długiej  +565 pkt. dla pozycji krótkiej -585 pkt.
 • CH20 dla pozycji długiej  +28 pkt. dla pozycji krótkiej -32 pkt.
 • EU50 dla pozycji długiej  +10.5 pkt. dla pozycji krótkiej -13.5 pkt.
 • PL20 dla pozycji długiej  +15 pkt. dla pozycji krótkiej -17 pkt.
 • IT40 dla pozycji długiej  +132 pkt. dla pozycji krótkiej -142 pkt.
 • US30 dla pozycji długiej  +92 pkt. dla pozycji krótkiej -96 pkt.
 • US100 dla pozycji długiej  +68 pkt. dla pozycji krótkiej -78 pkt.
 • US500 dla pozycji długiej  +81 pkt. dla pozycji krótkiej -87 pkt.
 • US2000 dla pozycji długiej  +48 pkt. dla pozycji krótkiej -54 pkt.
 • FR40 dla pozycji długiej  +67.5 pkt. dla pozycji krótkiej -92.5 pkt.
 • NL25 dla pozycji długiej  +60 pkt. dla pozycji krótkiej -80 pkt.
 • ES35 dla pozycji długiej  +70 pkt. dla pozycji krótkiej -80 pkt.
 • SE30 dla pozycji długiej  +417 pkt. dla pozycji krótkiej -517 pkt.
 • NO25 dla pozycji długiej  -98 pkt. dla pozycji krótkiej -2 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie: https://www.tms.pl/oferta/tms-trader

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.