Rolowanie instrumentów COFFEE i GO_COFFEE

14-08-2015 08:58
Szanowni Klienci, 17 sierpnia 2015 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów COFFEE i GO_COFFEE.
Rolowanie instrumentów COFFEE i GO_COFFEE

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • COFFEE dla pozycji długiej -345 pkt. dla pozycji krótkiej +345 pkt.
  • GO_COFFEE dla pozycji długiej -345 pkt. dla pozycji krótkiej -345 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych  instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie z dokumentami w Specyfikacji Instrumentów Finansowych.     

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.