Rolowanie instrumentów COCOA, GO_COCOA

07-08-2015 10:28
Szanowni Klienci, 11 sierpnia 2015 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów COCOA, GO_COCOA.
Rolowanie instrumentów COCOA, GO_COCOA

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • COCOA dla pozycji długiej -13 pkt. dla pozycji krótkiej +13 pkt.
  • GO_COCOA dla pozycji długiej -13 pkt. dla pozycji krótkiej +13 pkt.

Zmiana kontraktów oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych  instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie z dokumentami w Specyfikacji Instrumentów Finansowych.                 

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.