Rolowanie instrumentów: COCOA

10-06-2016 08:58
Szanowni Klienci, 13 czerwca 2016 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentu COCOA.
Rolowanie instrumentów: COCOA

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • COCOA dla pozycji długiej +19 pkt. dla pozycji krótkiej -25 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie: https://www.tms.pl/oferta/tms-trader

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.