Rolowanie instrumentów BUND10Y, SCHATZ2Y,SWISS10Y, ITALY10Y

26-02-2016 08:59
Szanowni Klienci, 1 marca 2016 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów BUND10Y, SCHATZ2Y,SWISS10Y, ITALY10Y.
Rolowanie instrumentów BUND10Y, SCHATZ2Y,SWISS10Y, ITALY10Y

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • BUND10Y dla pozycji długiej +163 pkt. dla pozycji krótkiej -163 pkt.
  • SCHATZ2Y dla pozycji długiej -5 pkt. dla pozycji krótkiej +5 pkt.
  • SWISS10Y dla pozycji długiej +283 pkt. dla pozycji krótkiej -283 pkt.
  • ITALY10Y dla pozycji długiej +169 pkt. dla pozycji krótkiej -169 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych  instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie z dokumentami w Specyfikacji Instrumentów Finansowych.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.