Rolowanie instrumentów BUND10Y, GO_BUND, SCHATZ2Y, GO_SCHATZ, SWISS10Y, GO_SWISS10Y, ITALY10Y, GO_ITALY10Y

28-08-2015 14:51
Szanowni Klienci, 1 września 2015 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów BUND10Y, GO_BUND, SCHATZ2Y, GO_SCHATZ, SWISS10Y, GO_SWISS10Y, ITALY10Y, GO_ITALY10Y.
Rolowanie instrumentów BUND10Y, GO_BUND, SCHATZ2Y, GO_SCHATZ, SWISS10Y, GO_SWISS10Y, ITALY10Y, GO_ITALY10Y

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • GO_BUND10Y dla pozycji długiej -13 pkt. dla pozycji krótkiej +13 pkt.
  • GO_BUND dla pozycji długiej -13 pkt. dla pozycji krótkiej +13 pkt.
  • SCHATZ2Y dla pozycji długiej -1 pkt. dla pozycji krótkiej +1 pkt.
  • GO_SCHATZ dla pozycji długiej -1 pkt. dla pozycji krótkiej +1 pkt.
  • SWISS10Y dla pozycji długiej +265 pkt. dla pozycji krótkiej -265 pkt.
  • GO_SWISS10Y dla pozycji długiej +265 pkt. dla pozycji krótkiej -265 pkt.
  • ITALY10Y dla pozycji długiej +171 pkt. dla pozycji krótkiej -171 pkt.
  • GO_ITALY10Y dla pozycji długiej +171 pkt. dla pozycji krótkiej -171 pkt.