Rolowanie instrumentów: AU200 oraz COFFEE

10-06-2016 09:04
Szanowni Klienci, 15 czerwca 2016 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów AU200 oraz COFFEE.
Rolowanie instrumentów: AU200 oraz COFFEE

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • AU200 dla pozycji długiej -8 pkt. dla pozycji krótkiej  0 pkt.
  • COFFEE dla pozycji długiej -206 pkt. dla pozycji krótkiej  +206 pkt.

Zmiany kontraktów oraz naliczenie punktów swapowych zostaną przeprowadzone po zakończeniu handlu na tych instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie : 
https://www.tms.pl/oferta/tms-trader

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych