Rolowanie instrumentów: AU200, COFFEE

16-06-2016 09:17
Szanowni Klienci, 15 czerwca 2016 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentu AU200, COFFEE.
Rolowanie instrumentów: AU200, COFFEE

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • AU200  dla pozycji długiej  +48 pkt. dla pozycji krótkiej -52 pkt.
  • COFFEE  dla pozycji długiej  -202,5 pkt. dla pozycji krótkiej +187,5 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie: https://www.tms.pl/oferta/tms-trader

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.