Rolowanie instrumentów: ASOLINE, HEATINGOIL, SOYBEAN

22-07-2016 13:59
Szanowni Klienci, 25 lipca 2016 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: GASOLINE, HEATINGOIL, SOYBEAN.
Rolowanie instrumentów: ASOLINE, HEATINGOIL, SOYBEAN

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.
Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • GASOLINE dla pozycji długiej  -72 pkt. dla pozycji krótkiej +52 pkt.
  • HEATINGOIL dla pozycji długiej  -267 pkt. dla pozycji krótkiej +247 pkt.
  • SOYBEAN dla pozycji długiej  +65 pkt. dla pozycji krótkiej -75 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie z dokumentami w Specyfikacji Instrumentów Finansowych. 
Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.