Rolowanie: GER30, UK100, SUI30, W20x10, ITA40, DJ30, NAS100, SPZ500, FRA40, ESP35.

09-09-2016 09:53
15 września 2016 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: GER30, UK100, SUI30, W20x10, ITA40, DJ30, NAS100, SPZ500, FRA40, ESP35.
Rolowanie: GER30, UK100, SUI30, W20x10, ITA40, DJ30, NAS100, SPZ500, FRA40, ESP35.

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

- GER30 dla pozycji długiej  +92.5 pkt. dla pozycji krótkiej -107.5 pkt.

- UK100 dla pozycji długiej  +395 pkt. dla pozycji krótkiej -415 pkt.

- SUI30 dla pozycji długiej  +22 pkt. dla pozycji krótkiej -26 pkt.

- W20x10 dla pozycji długiej  +6 pkt. dla pozycji krótkiej -8 pkt.

- ITA40 dla pozycji długiej  +122 pkt. dla pozycji krótkiej -132 pkt.

- DJ30 dla pozycji długiej  +78 pkt. dla pozycji krótkiej -82 pkt.

- NAS100 dla pozycji długiej  +32 pkt. dla pozycji krótkiej -42 pkt.

- SPX500 dla pozycji długiej  +62 pkt. dla pozycji krótkiej -68 pkt.

- FRA40 dla pozycji długiej  +107.5 pkt. dla pozycji krótkiej -132.5 pkt.

- ESP35 dla pozycji długiej  +26 pkt. dla pozycji krótkiej -36 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych  instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie: https://www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych. Komunikat dla klientów TMS Connect.