Rolowanie: GASOLINE, WHEAT, CORN, SOYBEAN, RICE

21-10-2016 10:53
24 października 2016 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów GASOLINE, WHEAT, CORN, SOYBEAN, RICE.
Rolowanie: GASOLINE, WHEAT, CORN, SOYBEAN, RICE

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

- GASOLINE dla pozycji długiej +133 pkt. dla pozycji krótkiej -153 pkt.
- WHEAT dla pozycji długiej -208 pkt. dla pozycji krótkiej +198 pkt.
- CORN dla pozycji długiej -100 pkt. dla pozycji krótkiej +90 pkt.
- SOYBEAN dla pozycji długiej -90 pkt. dla pozycji krótkiej +80 pkt.
- RICE dla pozycji długiej -31 pkt. dla pozycji krótkiej +25 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie: https://www.tms.pl
Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych