Rolowanie dla instrumentu OILUS

18-09-2015 17:07
Szanowni Klienci, 21 września 2015 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentu OILUS na platformie TMS Connect.
Rolowanie dla instrumentu OILUS

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

 

  • OILUS dla pozycji długiej -34 pkt. dla pozycji krótkiej +34 pkt.

 

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie :

https://www.tms.pl

 

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych