Rolowanie dla instrumentów ORANGE, GO_ORANGE, GASOLINE

23-10-2015 08:38
Szanowni Klienci, 26 października 2015 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów ORANGE, GO_ORANGE, GASOLINE .
Rolowanie dla instrumentów ORANGE, GO_ORANGE, GASOLINE

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):


  • (ORANGE) dla pozycji długiej +190 pkt. dla pozycji krótkiej -190 pkt.
  • (GO_ORANGE) dla pozycji długiej +190 pkt. dla pozycji krótkiej -190 pkt.
  • (GASOLINE) dla pozycji długiej +36 pkt. dla pozycji krótkiej -36 pkt.


Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych  instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie :


https://www.tms.pl/oferta/tms-traderKlientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych