Rolowanie: BUND10Y, SCHATZ2Y, SWISS10Y, ITALY10Y

01-09-2016 09:13
1 września 2016 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów BUND10Y, SCHATZ2Y, SWISS10Y oraz ITALY10Y.
Rolowanie: BUND10Y, SCHATZ2Y, SWISS10Y, ITALY10Y

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

- BUND10Y dla pozycji długiej +270 pkt. dla pozycji krótkiej -272 pkt.

- SCHATZ2Y dla pozycji długiej 0 pkt. dla pozycji krótkiej -2 pkt.

- SWISS10Y dla pozycji długiej  +278 pkt. dla pozycji krótkiej -288 pkt.

- ITALY10Y dla pozycji długiej +184,5 pkt. dla pozycji krótkiej -189,5 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie: https://www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych. Dotyczy klientów TMS Trader.

X
Poleć artykuł innej osobie

Uzupełnij poniższy formularz

CAPTCHA
 
Graficzne pułapki CAPTCHA