Rolowanie: BRACOMP.

13-10-2016 11:23
13 października 2016 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentu BRACOMP.
Rolowanie: BRACOMP.

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

- BRACOMP dla pozycji długiej  -1259 pkt. dla pozycji krótkiej +1159 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie: https://www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych. Komunikat dla klientów tms Trader.