Rolowanie: BRACOMP

07-10-2016 12:17
13 października 2016 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentu BRACOMP.
Rolowanie: BRACOMP

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • -BRACOMP dla pozycji długiej  -1273 pkt. dla pozycji krótkiej +1173 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie : 
https://www.tms.pl Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych. Dotyczy klientów TMS Trader.