Rolowanie: AUS200 i OILUS.

14-09-2016 09:05
14 września 2016 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów AUS200 i OILUS .
Rolowanie: AUS200 i OILUS.

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

- AUS200 dla pozycji długiej  +14 pkt. dla pozycji krótkiej -18 pkt.

- OILUS dla pozycji długiej  -48,5 pkt. dla pozycji krótkiej +43,5 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie: https://www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych. Komunikat dla klientów TMS Connect.

X
Poleć artykuł innej osobie

Uzupełnij poniższy formularz

CAPTCHA
 
Graficzne pułapki CAPTCHA