Rolowanie 15.04.2020 - wartości ostateczne 15-04-2020 23:26

15-04-2020 23:26
TMS Markets
Rolowanie 115.04.2020 - wartości ostateczne

Naliczone punkty:

US.VIX dla pozycji długiej 593.5 pkt. dla pozycji krótkiej -593.5 pkt.