Rolowanie 10.03.2020 - wartości ostateczne 11-03-2020 01:15

11-03-2020 01:15
TMS Trader & TMS Connect
Rolowanie 10.03.2020 - wartości ostateczne

TMS Trader
Rolowania – punkty naliczone 
•          JP225.std dla pozycji długiej 50 pkt. dla pozycji krótkiej -80 pkt.

TMS Connect 
Rolowania – punkty naliczone 
•          JP225.pro dla pozycji długiej 55 pkt. dla pozycji krótkiej -75 pkt.