Rolowania - wartości ostateczne 16-10-2020 01:08

16-10-2020 01:08
Rolowania - wartości ostateczne

TMS Trader
Rolowania – wartości naliczone  

·  OILWTI.std dla pozycji długiej -33 pkt. dla pozycji krótkiej 27 pkt.

TMS Connect

Rolowania – wartości naliczone  

·  OILWTI.pro dla pozycji długiej -30 pkt. dla pozycji krótkiej  26 pkt.

·  NL25.pro dla pozycji długiej 175 pkt. dla pozycji krótkiej -195 pkt.

TMS Markets
Rolowania – wartości naliczone  

·  US.VIX dla pozycji długiej  -130 pkt. dla pozycji krótkiej 130 pkt.

·  OIL.WTI dla pozycji długiej -28 pkt. dla pozycji krótkiej 28 pkt