Rolowania - wartości naliczone 22-04-2020 01:03

22-04-2020 01:03
Rolowania - wartości naliczone

Wartości naliczone:

  • GASOLIN.pro dla pozycji długiej -578 pkt. dla pozycji krótkiej 528 pkt.
  • GASOLIN.std dla pozycji długiej -578 pkt. dla pozycji krótkiej 528 pkt.
  • HOIL.pro dla pozycji długiej -410 pkt. dla pozycji krótkiej 364 pkt.
  • HOIL.std dla pozycji długiej -437 pkt. dla pozycji krótkiej 337 pkt.
  • NATGAS.pro dla pozycji długiej -159 pkt. dla pozycji krótkiej 149 pkt.
  • NATGAS.std dla pozycji długiej -159 pkt. dla pozycji krótkiej 149 pkt.
  • OILBRNT.pro dla pozycji długiej -433 pkt. dla pozycji krótkiej 417 pkt.
  • OILBRNT.std dla pozycji długiej -433 pkt. dla pozycji krótkiej 417 pkt.
  • OILWTI.pro dla pozycji długiej -711 pkt. dla pozycji krótkiej 695 pkt.
  • OILWTI.std dla pozycji długiej -711 pkt. dla pozycji krótkiej 695 pkt.