Rolowania - wartości naliczone 07-04-2020 02:17

07-04-2020 02:17
Rolowania - wartości naliczone

• CATTLE.std dla pozycji długiej 346,5 pkt. dla pozycji krótkiej -358,5 pkt.
• CATTLE.pro dla pozycji długiej 349,5  pkt. dla pozycji krótkiej -355,5 pkt.
• LEANHOG.std dla pozycji długiej -860 pkt. dla pozycji krótkiej 845 pkt.
• LEANHOG.pro dla pozycji długiej -857,5 pkt. dla pozycji krótkiej 847,5 pkt.