Rolowania - wartości naliczone 14-10-2020 01:02

14-10-2020 01:02
Rolowania - wartości naliczone

TMS Trader
Rolowania – wartości naliczone

•  BRACOMP.std dla pozycji długiej  -410  pkt. dla pozycji krótkiej 310 pkt.

TMS Connect
Rolowania - wartości naliczone

•  BRACOMP.pro dla pozycji długiej -375 pkt. dla pozycji krótkiej 345  pkt.