Rolowania - wartości naliczone 08-10-2020 00:00

08-10-2020 00:00
Rolowania - wartości naliczone

TMS Trader

  • LEANHOG.std dla pozycji długiej 1212.5 pkt., dla pozycji krótkiej 1247.5 pkt.

TMS Connect

  • LEANHOG.pro dla pozycji długiej 1228.5 pkt., dla pozycji krótkiej -1231.5 pkt.