Rolowania w następnym tygodniu 17-04-2020 05:07

17-04-2020 05:07
TMS Markets
Rolowania w następnym tygodniu

Rolowania

21 kwietnia 2020 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: OIL.BRENT; NATGAS. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

OIL.BRENT dla pozycji długiej -373 pkt. dla pozycji krótkiej 373 pkt.
NATGAS dla pozycji długiej -159 pkt. dla pozycji krótkiej 159 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.

 

 

23 kwietnia 2020 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: CORN; SOYBEAN; WHEAT. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

CORN  dla pozycji długiej -650 pkt. dla pozycji krótkiej 650 pkt.
SOYBEAN dla pozycji długiej -900 pkt. dla pozycji krótkiej 900 pkt.
WHEAT dla pozycji długiej -75 pkt. dla pozycji krótkiej 75 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.