Rolowania: SUGAR.pro, COFFEE.pro, COTTON.pro, COCOA.pro, WHEAT.pro, SOYBEAN.pro, LEANHOG.pro 07-02-2019 09:17

07-02-2019 09:17
7 lutego 2019 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów SUGAR.pro, COFFEE.pro, COTTON.pro, COCOA.pro, WHEAT.pro, SOYBEAN.pro, LEANHOG.pro.
Rolowania: SUGAR.pro, COFFEE.pro, COTTON.pro, COCOA.pro, WHEAT.pro, SOYBEAN.pro, LEANHOG.pro

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

•             SUGAR.pro dla pozycji długiej 0.5 pkt. dla pozycji krótkiej -1.5 pkt.

•             COFFEE.pro dla pozycji długiej -307.5 pkt. dla pozycji krótkiej 302.5 pkt.

•             COTTON.pro dla pozycji długiej -122 pkt. dla pozycji krótkiej 118 pkt.

•             COCOA.pro dla pozycji długiej -23.5 pkt. dla pozycji krótkiej 22.5 pkt.

•             WHEAT.pro dla pozycji długiej -29 pkt. dla pozycji krótkiej 26 pkt.

•             SOYBEAN.pro dla pozycji długiej -141 pkt. dla pozycji krótkiej 139 pkt.

•             LEANHOG.pro dla pozycji długiej -499 pkt. dla pozycji krótkiej 496 pkt.

 

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.Powiadomienia przeglądarkowe są włączone.

Powiadomienia przeglądarkowe są wyłączone, włącz je ponownie w ustawieniach swojej przeglądarki.